Yinyogalärarutbildning, Arboga

Yinyogalärarutbildning på Arboga Yinyogaakademi 

 

Alltfler upptäcker yinyoga och det behövs fler lärare i denna yogaform. 

Nu har du möjlighet att gå en yinyogalärarutbildning där teorin kombineras med praktik och didaktik – efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg i att undervisa både små och stora grupper tack vare djup föreståelse för yinyogans alla delar såväl som flera tillfällen under kursen där du får öva på att leda och förmedla. Utbildningen är på sammanlagt 75 timmar inkl. studietid. 

 

Nästa utbildning: januari-mars 2023 

 

Utbildningen är förlagd till tre helger: 

Delkurs 1: 13-15 januari 2023

Delkurs 2: 17-19 februari 2023

Delkurs 3: 17-19 mars 2023

Helgerna påbörjas fredag kl. 18 och avslutas söndag kl. 16.30 el. 17.00. 

 

Kostnad för hela utbildningen (tre helger): 

10900:- exkl. moms (13625:- inkl. moms). Kurslitteratur ingår i form av Lilla Positionsboken och ett kurskompendium.

 

När du har anmält dig får du en faktura på anmälningsavgiften 2500:-, som ska betalas inom 10 dagar för att säkra din plats. Resterande belopp betalas senast 30 dagar före kursstart, d v s 13 december. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid återbud. Läs fullständiga betalnings- och återbetalningsvillkor här.

 

Vid fullständigt genomförd utbildning erhålles diplom med Yoga Productions- och Yoga Alliance-certifiering. Vad denna certifiering innebär kan du läsa under Frågor och svar nedan.

 

På en infoträff har du möjlighet att ställa dina frågor eller bara lyssna på andras frågor och min information.

 

Detta kommer att tas upp under utbildningshelgerna på yinyogalärarutbildningen: 

  

Helg 1  

Yinyogans grunder, nyckelbegrepp och historia 

Hur du instruerar positioner och ser när det behövs variationer och hjälpmedel. 

Hur du sätter ihop ett balanserat yinyogapass 

I grupp sätter du ihop och instruerar ett 60 minuters yinyogapass 

 

Helg 2  

Yinyogans anatomi, fascia, livsenergi och andning 

Hur du hjälper yinyogautövaren att ta hjälp av andning och visualisering för att lösa upp spänningar och underlätta för energin att flöda 

Hur du tar hänsyn till den enskilde deltagarens anatomi och särskilda förutsättningar 

Hur du inkluderar alla möjliga behov i dina instruktioner 

Du sätter ihop och instruerar ett 30 minuters yinyogapass med anpassningar till deltagarnas anatomi och individuella förutsättningar 

 

Helg 3  

Insiktsmeditation, mindfulness och bodyscan 

Hur du hjälper yinyogautövaren till medveten närvaro i kroppen 

Du sammansätter och förmedlar ett 75 minuters yinyogapass där du integrerar allt du lärt dig (kursexamination) 

Vill du uppgradera ditt 75 timmars-certifikat till ett 100 timmars-certifikat?

Funderar du på att istället gå min yinyogalärarutbildning på distans?