Yoga retreat

Nästa endagsretreat med yin- och yangyoga

på IOGT-huset i Arboga med Mia Hultgren och Elisabeth Kaufmann

är under planering. Datum meddelas här inom kort!

Mat under yogadag på IOGT-huset