Frågor och svar om yinyogalärarutbildningen

Här följer några frågor som ställts till mig via mail eller på någon zoomträff. Hittar du inte svaret på den fråga du vill ställa, tveka inte att maila mig på elisabeth@ayya.se . Jag svarar så fort jag kan. Ett tips: skicka med ditt telefonnummer, för ibland händer det att mina mail hamnar i skräpposten och då har jag möjlighet att sms:a dig istället.

Efter avslutad examen, är man behörig att undervisa i yinyoga?

 

Ja, du har de kunskaper som behövs för att undervisa i yinyoga. Med den här utbildningen i bagaget kan du undervisa i egen regi eller på gym. När det gäller yogacentra är det upp till den som anställer att bestämma vilken bakgrund de vill se att du har. För de flesta är denna 100-timmarsutbildning tillräcklig. Vissa yogahus kräver dock att du har en grundutbildning på 200 timmar till yogalärare i bagaget också. Den kan du genomföra före eller efter yinyogalärarutbildningen.

 

Funkar utbildningen även om man vill undervisa internationellt?

 

Ja, det finns inga hinder för att undervisa i yinyoga utomlands med de kunskaper du har från den här utbildningen, så länge du undervisar i egen regi eller på gym. För anställning på yogacentra utomlands (i synnerhet i USA) kan yinyogalärarutbildningen behöva kompletteras med en grundutbildning på 200 timmar till yogalärare. Om grundutbildningen är Yoga Alliance-certifierad och du registrerar dig hos Yoga Alliance, kan du tillgodoräkna dig min yinyogalärarutbildning som fortbildning (continuing education) och får då 100 Yoga Alliance-certifierade timmar för den. På ditt diplom har du stämplar från både Yoga Alliance och Yoga Productions.

 

Min yinyogalärarutbildning är en av de mest kompletta & mest internationellt förankrade utbildningar som finns i Sverige, då jag är yinyogalärarutbildad av både Paul Grilley (USA), Sarah Powers (Wales) och Bernie Clark (Canada), utöver min yogalärarutbildning i Tyskland (Yoga Vidya) och Sverige (Magdalena Mecweld m fl). Jag är internationellt certifierad av Yoga Alliance, som E-RYT500 (Experienced Registered Yoga Teacher) och YACEP (Yoga Alliance Continuing Education Practitioner). Dessutom är jag medlem i internationella Fascia Research Society och deltar regelbundet i utvecklingsarbetet av yinyoga. Jag håller ögonen på vad som händer i världen, läser, fortbildar mig, diskuterar med andra lärare och forskare samt utvecklar nya workshopkoncept och böcker.

DSC_0094

Varifrån kommer grunden till din yinyoga?

 

Grunden till min yinyoga har jag hämtat från dem som har utvecklat yinyogan, Paul Grilley, Sarah Powers och Bernie Clark, vars yinyogalärarutbildningar jag gått. Jag är även utbildad hatha yoga-lärare (E-RYT500), vilket ger mig en gedigen bas att hämta kunskap ur och koppla yinyogan till. Därutöver har jag hämtat inspiration från vipassanameditationen (har suttit flera 10-dagarsretreats som gett mig djupa insikter), mindfulness och kinesisk medicin (yin-yang-läran och energimedicin) samt den ständigt pågående fasciaforskningen (är medlem i Fascia Research Society).

 

Vad är yinyoga egentligen och varför har den blivit så populär på sistone?

 

Yinyoga är en lugn yogaform som fokuserar på mindfulness, bindväv (fascia) och energiflöde. Grunden till dess popularitet tror jag mest ligger i att den är ett utmärkt sätt att hantera stress. Med yinyogan hittar vi ett lugn och blir samtidigt mjuka och smidiga i kroppen. Många blir av med smärta. Alla positioner görs på golvet, på ett mjukt underlag, t ex en matta, sittande eller liggande, och hålls i 3-5 minuter med avslappnade muskler.

Var har du hittat alla de positioner som du har med i yinyogalärarutbildningen?

 

De positioner jag har med i yinyogalärarutbildningen är desamma som jag har med i min bok, Lilla Positionsboken. Positionerna jag har med där (över 80 stycken plus variationer) har jag hämtat från hela världen. 2017-18 var jag på en jorden runt-resa där jag gick på yinyoga överallt och träffade olika lärare. Här hämtade jag flera nya positioner som jag integrerade i min yinyogaundervisning och i min bok. Jag har också läst mycket yinyogalitteratur från det tyskspråkiga området (t ex Helga Baumgartner och Stefanie Arendt), som har inspirerat mig till nya positioner och varianter.

Kan man göra sina uppgifter och sin diplomering på engelska?

 

Ja, du kan göra dina inlämningsuppgifter och din diplomering på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Jag förstår dessa språk och kan kommunicera med dig på dem om du vill. Materialet på lärplattformen är dock på svenska, så du måste förstå svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Måste man hålla på ett år eller kan man göra utbildningen på kortare tid?

 

Man måste inte hålla på ett år, utan kan göra utbildningen på hur kort tid som helst, bara man klarar av att förstå och omsätta innehållet. Den som diplomerats efter kortast tid hittills höll på i tre månader och 21 dagar. Genomsnitt är 6-8 månader. Maxtiden är ett år.

Kan man dela upp betalningen?

 

Ja, man kan dela upp betalningen på 3, 6 eller 12 månader. Vid uppdelning på 3 månader tillkommer ingen kostnad. Vid uppdelning på 6 eller 12 månader tillkommer ränta. För att få dela upp betalningen måste man skriva på ett avbetalningskontrakt.

 

 

Ingår det kursmaterial man behöver?

 

Ja, det kursmaterial du behöver finns på lärplattformen som du har tillgång till. Jag rekommenderar därutöver en del böcker som kan vara bra att ha och dessa ingår inte i kursavgiften, utan du bestämmer själv om du vill beställa dem.

Är det några träffar regelbundet via zoom / eller annat digitalt forum?

 

Ja, det finns zoomträffar där deltagare kan träffas och utbyta erfarenheter och ställa frågor till varandra och till mig (jag är med på och håller i träffarna) och en facebookgrupp för kontakt mellan deltagarna. Jag lägger in 6-7 zoomträffar per år och jag lägger även in diplomeringsdagar på plats i Arboga (2-3 per år), dit man får anmäla sig om man önskar komma och göra sitt diplomeringspass live.

 

 

Tillhör man någon grupp om vi är många som startar samtidigt? 

 

Eftersom upplägget är individuellt och kursstarten är flexibel (alla har olika startdatum) delas deltagarna inte in i grupper.

 

 

Kan man ha regelbundna avcheck med dig under utbildningen?

 

Ja, vi planerar in tre individuella samtal under utbildningstiden: ett introduktionssamtal, ett samtal ungefär i halvtid och ett samtal strax före diplomeringen. Utöver dessa samtal kan ni kontakta mig via mail när ni vill för frågor och rådgivning.

När måste man vara klar?

 

Maxtiden är ett år från det datum du får dina inloggningsuppgifter. Om särskilda skäl finns (t ex sjukdom) kan tiden förlängas.

 

 

Kan man betala per månad?

 

Ja, man kan dela upp betalningen på 3, 6 eller 12 månader. Vid uppdelning på 3 månader tillkommer ingen kostnad. Vid uppdelning på 6 eller 12 månader tillkommer ränta. För att få dela upp betalningen måste man skriva på ett avbetalningskontrakt.

 

 

Vad är nästa steg i utbildningen?

 

Kursstarten är flexibel. Det första du gör i utbildningen är ett individuellt introduktionssamtal med mig, där vi pratar om din bakgrund och dina förutsättningar, samt upplägget för utbildningen. Sedan är det bara att sätta igång! Allt material ligger på lärplattformen, som du får tillgång till via ditt individuella användarnamn och lösenord. Utbildningen består av videogenomgångar och inlämningsuppgifter. Du gör fem teoretiska och två praktiska inlämningsuppgifter, som du mailar till mig och får feedback på via mail. Därefter är det dags för teoretisk och praktisk diplomering. Den teoretiska diplomeringen består av en hemtenta, som du gör i din egen takt och skickar in när du är klar. Den praktiska diplomeringen består av ett 75 minuter långt yinyogapass.