Upplägg yinyogalärarutbildning

Detta kommer att tas upp under utbildningshelgerna på yinyogalärarutbildningen: 

  

Helg 1  

Yinyogans grunder, nyckelbegrepp och historia 

Hur du instruerar positioner och ser när det behövs variationer och hjälpmedel. 

Hur du sätter ihop ett balanserat yinyogapass 

I grupp sätter du ihop och instruerar ett 60 minuters yinyogapass 

 

Helg 2  

Yinyogans anatomi, fascia, livsenergi och andning 

Hur du hjälper yinyogautövaren att ta hjälp av andning och visualisering för att lösa upp spänningar och underlätta för energin att flöda 

Hur du tar hänsyn till den enskilde deltagarens anatomi och särskilda förutsättningar 

Hur du inkluderar alla möjliga behov i dina instruktioner 

Du sätter ihop och instruerar ett 30 minuters yinyogapass med anpassningar till deltagarnas anatomi och individuella förutsättningar 

 

Helg 3  

Insiktsmeditation, mindfulness och bodyscan 

Hur du hjälper yinyogautövaren till medveten närvaro i kroppen 

Du sammansätter och förmedlar ett 75 minuters yinyogapass där du integrerar allt du lärt dig (kursexamination) 

DSC_0091
DSC_0108