Diplomering restorative yoga

3b.Trollsländan med stöd. EEK

Vad behöver jag göra för att få ett restorative yoga-lärardiplom?

 

Först behöver du delta i en restorative yoga-utbildningsdag.

 

Därefter ska du visa att du har tagit till dig kunskapen och kan omsätta denna i praktiken. För detta behöver du göra en hemtenta (teoretisk examination) samt lägga upp och genomföra två restorative-pass (praktisk examination) efter utbildningsdagen.

Hur ser den teoretiska examinationen ut?

 

Det är en hemtenta som innehåller frågor som du ska besvara skriftligt. Frågorna utgår från det kursmaterial du fått under utbildningsdagen och det är fritt fram att titta i kursmaterialet för att hitta svaren på frågorna, men ett par av frågorna kräver också att du reflekterar själv. När du är klar med dina svar skickar du dem till mig via mail och får feedback på dina svar. Blir din hemtenta godkänd så kan du gå vidare till den praktiska delen.

 

Hur ser den praktiska examinationen ut?

 

Du ska lägga upp ett 60 minuters och ett 90 minuters restorative yoga-pass. Även till detta finns det handledning i kursmaterialet du fått på utbildningsdagen.

 

När du har gjort dina upplägg mailar du dessa till mig för godkännande. När de fått godkänt genomför du passen med minst en deltagare. Du behöver inte filma dina pass, utan det räcker att du svarar på några frågor som gäller ditt genomförande och bifogar foton eller skisser där det tydligt framgår vilka props du har använt när du byggt upp positionerna.

5. Barnet med stöd.EEK

Vad kostar diplomeringen?

 

Anmäler du dig till diplomeringen separat kostar det 3125:- inkl. moms (exkl. moms 2500:-) för hela diplomeringen, inkl. både den teoretiska delen, den praktiska delen och diplomet. För detta alternativ, välj “Restorative yoga – diplomering”.

 

Väljer du att anmäla dig till både utbildningsdagen och diplomeringen samtidigt får du 500:- rabatt och betalar då 5750:- inkl. moms (istället för 6250:-). För detta alternativ, välj “Restorative yoga – paket utbildning 2 sept. 2023 och diplomering”.

Är utbildningen Yoga Alliance-certifierad?

 

Ja, utbildningen är certifierad av Yoga Alliance som fortbildning på 30 timmar för yogalärare som har registrerat sig som yogalärare hos Yoga Alliance. Yoga Alliance-certifierade yogalärare måste för att behålla sin certifiering fortbilda sig med minst 30 timmar vart tredje år.