Betalningsvillkor yinyogalärarutbildning

Betalning

När du har anmält dig till yinyogalärarutbildningen får du en faktura på anmälningsavgiften 1500:-, som ska betalas inom tio dagar för att bekräfta din anmälan och säkra din plats.  Din plats på yinyogalärarutbildningen garanteras först när anmälningsavgiften är betald och du mottagit en bokningsbekräftelse. Resterande belopp (kursavgiften med avdrag för anmälningsavgiften) betalas senast 30 dagar före kursstart.

 

Ångerrätt och återbetalning

Om du tar tillbaka din anmälan senast 30 dagar före kursstart, får du tillbaka kursavgiften med avdrag för anmälningsavgiften 1500:-.  Om avbokning sker senare än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning, såvida inte en ersättare kan fylla din plats, eller vid allvarlig sjukdom (läkarintyg krävs). Om en ersättare kan fylla din plats återbetalas 100% av kursavgiften med avdrag för anmälningsavgiften. Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas 50% av kursavgiften med avdrag för anmälningsavgiften.